Μηχανικός υδραυλικών συστημάτων και παραγωγής

Ζητείται Μηχανικός Υδραυλικών Συστημάτων και Παραγωγής.

Πληροφορίες:

  • Στόχος της θέσης είναι η τεχνική υποστήριξη πελατών με τεχνικές λύσεις και σχέδια.
  • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ αντικειμένου αντίστοιχου με την θέση.
  • Γνώση Σχεδιαστικών προγραμμάτων.
  • Γνώση αγγλικών.
  • Γνώση σε υδραυλικά συστήματα θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
  • Εξοικείωση σε περιβάλλον παραγωγής θα εκτιμηθεί.
  • Υγιές Εργασιακό περιβάλλον σε μια εταιρία με συνεχή εξέλιξη.