Εγκαταστάσεις

Η ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΑΕ από την ίδρυση της έχει ως προτεραιότητα και στόχο την δημιουργία εγκαταστάσεων άνετων και τεχνολογικά προηγμένων για την καλύτερη διαχείριση της εμπορικής αλλά και της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Σήμερα η δραστηριότητες μας λαμβάνουν χώρα στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σε ένα ιδιόκτητο κτιριακό πάρκο αποθηκών, παραγωγής και γραφείων συνολικής στεγασμένης έκτασης 7.500 τ.μ. σε συνολική έκταση 14.000 τ.μ.

Οι τελευταίες επενδύσεις μας σε υποδομές και συστήματα διαχείρισης μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε τεράστιες διαθεσιμότητες, σύντομους χρόνους παράδοσης αλλά και βέλτιστες παραγωγικές διαδικασίες και πρακτικές πιστοποιημένες με τα τελευταία ISO. Η δεύτερη τοποθεσία εγκαταστάσεων της ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΑΕ είναι στην Βιομηχανική περιοχή Σίνδου όπου και παράγει καλλιεργητικά είδη σε μια έκταση 1.500 τ.μ.