Αντλία COMET IDS 1400

Κωδικός προϊόντος: IDS1400
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN ΠΙΕΣΗ (BAR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΒΑΡΟΣ (KGR)
CMT-1121 APS 31 31 40

3

2,7 10,0
CMT-1122 APS 41 41 4,1 10,0
CMT-1108 APS 51 51 5,2 15,5
CMT-1109 APS 61 61 6,1 16,0
CMT-1110 APS 71 71 7,4 16,5
CMT-1111 APS 96 96 4 9,2 21,5
CMT-1112 APS 101 101 50

3 12,3 36,0
CMT-1113 APS 121 121 3 14,5 36,0
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN ΠΙΕΣΗ (BAR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΒΑΡΟΣ (KGR)
CMT-1114 APS 141 141 50

5 17,8 56,0
CMT-1120 APS 145 145 4 18,5 48,0
CMT-1115 APS 166 166 5 20,5 55,0
CMT-1116 APS 1000 100 3 12,5 42,0
CMT-1117 APS 1400 140 5 17,0 58,0
CMT-1123 APS 1401 135 3 16,6 45,0
CMT-1118 APS 2000 200 6 26,2 77,0
CMT-1140 APS 1701 165 4 18,0 60,0

Δείτε επίσης