Εξαρτήματα πολϋινίου

Κωδικός προϊόντος: 040206
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΚ-9021DX Βάση πολυινίου Δεξιά
ΡΚ-9021SX Βάση πολυινίου Αριστερή
ΡΚ-9022 DX Ώλκηθρο πολυινίου Δεξιό
ΡΚ-9022 SX Ώλκηθρο πολυινίου Αριστερό
ΡΚ-9023 DX Φτερό πολυινίου Δεξιό
ΡΚ-9023 SX Φτερό πολυινίου Αριστερό
ΡΚ-9024 DX Υνί πολυινίου Δεξιό
ΡΚ-9024 SX Υνί πολυινίου Αριστερό

Δείτε επίσης