Πτερύγια σκαλιστηριού αριστερά-δεξιά

Κωδικός προϊόντος: 040602
ΚΩΔΙΚΟΣ

Α

(mm)

Β

(mm)

ΠΑΧΟΣ

(mm)

ΤΡΥΠΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΤΡΥΠΩΝ F=mm
LN-14 140 250 3,6

6

16

LN-16 160 270

Δείτε επίσης