Υνία και ανταλλακτικά για άροτρα OTMA

Κωδικός προϊόντος: OTMA
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ORIGINAL ΚΩΔΙΚΟΣ
RC0601 Υνιά για λοστάρια 181-231 Δεξιά V30
RC0601S Υνιά για λοστάρια 181-231 Αριστερά V30S
RC0602 Υνιά για λοστάρια 271-301-321-351 Δεξιά V35
RC0602S Υνιά για λοστάρια 271-301-321-351 Αριστερά V35S
RC0603 Υνιά για λοστάρια 381-401 Δεξιά V40
RC0603S Υνιά για λοστάρια 381-401 Αριστερά V40S
RC0604 Υνιά για λοστάρια 441-461-501-521-551-581 Δεξιά V45
RC0604S Υνιά για λοστάρια 441-461-501-521-551-581 Αριστερά V45S
RC0605 Χούφτα για λοστάρι 30Χ32 181-231 Δεξιά S/30
RC0605S Χούφτα για λοστάρι 30Χ32 181-231 Αριστερά S/30S
RC0606 Χούφτα για λοστάρι 35X35 271-301-321-351 Δεξιά S/35
RC0606S Χούφτα για λοστάρι 35X35 271-301-321-351 Αριστερά S/35S
RC0607 Χούφτα για λοστάρι 40Χ40 381-401 Δεξιά S/40
RC0607S Χούφτα για λοστάρι 40Χ40 381-401 Αριστερά S/40S
RC0608 Χούφτα για λοστάρι 45Χ45 441-461-501-521 Δεξιά S/45
RC0608S Χούφτα για λοστάρι 45Χ45 441-461-501-521 Αριστερή S/45S
RC0044 Λοστάρι 30Χ32 Δεξί
RC0044S Λοστάρι 30Χ32 Αριστερό
RC0045 Λοστάρι 30Χ35 Δεξί
RC0045S Λοστάρι 30Χ35 Αριστερό
RC0046 Λοστάρι 40Χ40 Δεξί
RC0046S Λοστάρι 40Χ40 Αριστερό
RC0047 Λοστάρι 45Χ45 Δεξί
RC0047S Λοστάρι 45Χ45 Αριστερό
RC0048 Λοστάρι 50Χ50 Δεξί
RC0048S Λοστάρι 50Χ50 Αριστερό
RC0551 Φτερά  Δεξιά V/231
RC0551S Φτερά Αριστερά V/231S
RC0552 Φτερά  Δεξιά V/271
RC0552S Φτερά Αριστερά V/271S
RC0553 Φτερά  Δεξιά V/301
RC0553S Φτερά Αριστερά V/301S
RC0554 Φτερά  Δεξιά V/321
RC0554S Φτερά Αριστερά V/321S
RC0555 Φτερά  Δεξιά V/351
RC0555S Φτερά Αριστερά V/351S
RC0556 Φτερά  Δεξιά V/381
RC0556S Φτερά Αριστερά V/381S
RC0557 Φτερά  Δεξιά V/401
RC0651 181 – 231 – 271
RC0652 301 – 321
RC0653 351 – 381 – 401
RC0654 461

Δείτε επίσης