Υνία και ανταλλακτικά για άροτρα PIETRO MORO

Κωδικός προϊόντος: PIETRO-MORO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ. ΕΙΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ORIGINAL ΚΩΔΙΚΟΣ
PM1110 1 Φτερά Δεξιά
PM1111 1 Φτερά Αριστερά
PM1112 2 Υνία δεξιά ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ14 113/00-029
PM1113 2 Υνία αριστερά ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ14 113/01-029
PM1114 2 Υνία δεξιά ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ12
PM1115 2 Υνία αριστερά ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ12
PM1116 3 Πρόφτερα δεξιά
PM1117 3 Πρόφτερα αριστερά
PM1118 4 Προΰνια δεξιά VWPK801101
PM1119 4 Προΰνια αριστερά VWPK801102
PM1120 5 Ώλκηθρα μικρά δεξιά
STBF/MP12R
PM1121 5 Ώλκηθρα μικρά αριστερά STBF/MP12L
PM1122 6 Ώλκηθρα μεγάλα δεξιά STBF/MP13R
PM1123 6 Ώλκηθρα μεγάλα αριστερά STBF/MP13L
PM1124 7 Μαχαίρια ωλκήθρου CLPF/MP

Δείτε επίσης