Υνία και ανταλλακτικά για άροτρα NARDI

Κωδικός προϊόντος: NARDI
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ORIGINAL ΚΩΔΙΚΟΣ
RC0308 Υνιά για λοστάρια Δεξιά 5C54
RC309S Υνιά για λοστάρια Αριστερά 5CS54
RC0310 Υνιά για λοστάρια Δεξιά 6C54
RC0311S Υνιά για λοστάρια Αριστερά 6CS54
RC0312 Υνιά για λοστάρια Δεξιά 7C54
RC313S Υνιά για λοστάρια Αριστερά 7CS54
RC0302 Υνί 9C53
RC0334 Λοστάρι 30Χ30 Δεξί 5C63
RC0335S Λοστάρι 30Χ30 Αριστερό 5CS63
RC0344 Λοστάρι 35Χ35 Δεξί 6C64
RC0345S Λοστάρι 35Χ35 Αριστερό 6CS64
RC0336 Λοστάρι 40Χ40 Δεξί 9C36
RC0337S Λοστάρι 40Χ40 Αριστερό 9CS36
RC0340 Λοστάρι 50Χ50 Δεξί 12C63
RC0341S Λοστάρι 50Χ50 Αριστερό 12CS63
RC0500 Χούφτα για λοστάρι 30Χ32 R C83
RC502 Χούφτα για λοστάρι 35X35 R 6C83
RC0510 Χούφτα για λοστάρι 50Χ50 R 12C83
RC0382 Ώλκηθρα μεγάλα 5C115
RC0384 Ώλκηθρα μεγάλα 5 ½ C115
RC0388 Ώλκηθρα μεγάλα 6C115L
RC0390 Ώλκηθρα μεγάλα 8C115
RC0370 Ώλκηθρα μικρά 5C115A
RC0372 Ώλκηθρα μικρά 5 ½ C115A
RC0374 Ώλκηθρα μικρά 6C115A
RC0376 Ώλκηθρα μικρά 8C115A
RC0436B Φτερά  Δεξιά 5C163B
RC0437BS Φτερά Αριστερά 5CS16BS
RC0438B Φτερά  Δεξιά 6C163B
RC0439BS Φτερά Αριστερά 6CS163BS
RC0434B Φτερά  Δεξιά 7C162B
RC0435BS Φτερά Αριστερά 7CS162BS
RC0480 Λοστάρι 30Χ30 Δεξί 5C63
RC0462 Λοστάρι 30Χ30 Αριστερό 5CS63
RC0464 Λοστάρι 35Χ35 Δεξί 6C64
RC0465 Λοστάρι 35Χ35 Αριστερό 6CS64
RC0466 Λοστάρι 40Χ40 Δεξί 9C36
RC0467 Λοστάρι 40Χ40 Αριστερό 9CS36
RC0468 Λοστάρι 50Χ50 Δεξί 12C63
RC0470 Λοστάρι 50Χ50 Αριστερό 12CS63

Δείτε επίσης