Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες

Κωδικός προϊόντος: 040508
ΚΩΔΙΚΟΣ

Νο ΕΙΚ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

305106

1 Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες ΕΓΧΩΡΙΟ 440x80x17

302017

2 Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες ΙΤΑΛΙΑΣ 450x75x18

Δείτε επίσης