Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες

SKU: 040508
CODE

PIC.No

DESCRIPTION DIMENSIONS

305106

1 Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες ΕΓΧΩΡΙΟ 440x80x17

302017

2 Νύχι Ripuntatore 3 τρύπες ΙΤΑΛΙΑΣ 450x75x18

See also