Σκαφάκι σκαλιστηριού τύπου Σερρών L-R

Κωδικός προϊόντος: 040515
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

307016

Σκαφάκι σκαλιστηριού τύπου

Σερρών L-R

175×5

Δείτε επίσης