Υνία 12″- 14″ με τακούνι τρυπημένα

Κωδικός προϊόντος: 040303
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΚ-8014 Υνί για ΠΑΤΗ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ 12’’
ΡΚ-8015 Υνί για ΤΣΑΝΙΟΥ 12’’
ΡΚ-8016 Υνί για ΤΣΑΝΙΟΥ 14’’ 3 τρύπες
ΡΚ-8017 Υνί για ΣΑΡΑΠΑΝΗ 12’’
ΡΚ-8018 Υνί για ΣΑΡΑΠΑΝΗ 14’’ 3 τρύπες
ΡΚ-8019 Υνί για ΑΡΠΑ 12’’
ΡΚ-8020 Υνί για ΑΡΠΑ 14’’
ΡΚ-8021 Υνί για ΓΚΛΑΒΑΝΗ 12’’-14’’
ΡΚ-8022 Υνί για ΜΥΛΩΝΑ Δεξί
ΡΚ-8023 Υνί για ΜΥΛΩΝΑ Αριστερό
ΡΚ-8024 Υνί για ΠΕΣΤΡΟΦΙΔΗ 12’’
ΡΚ-8025 Υνί για ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ με τακούνι δεξί
ΡΚ-8026 Υνί για ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ με τακούνι αριστερό
ΡΚ-8027 Υνί για ΣΟΚΩΤΑ 14’’
ΡΚ-8028 Υνί για ΗΛΙΑΔΗ
ΡΚ-8029 Υνί ΟΤΜΑ
ΡΚ-8122 Υνί για ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Ν.Τ. Δεξί
ΡΚ-8123 Υνιά 12’’ τρυπημένα

Δείτε επίσης