Υνία και ανταλλακτικά για άροτρα KHUN

Κωδικός προϊόντος: KHUN
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ. ΕΙΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ORIGINAL ΚΩΔΙΚΟΣ
RC9530 1 Φτερό Δεξί 616138
RC9531 1 Φτερό Αριστερό 616139
RC9019DX 2 Υνιά Δεξιά 14’ 622134
RC9019SX 2 Υνιά Αριστερά 14’ 622135
RC9020DX 2 Υνιά Δεξιά 16’ 622136
RD9020SX 2 Υνιά Αριστερά 16’ 622137
RC1532/A 3 Προϋνία Ίσια Δεξιά 622180
RC1533/A 3 Προϋνία Ίσια Αριστερά 622181
RC1532 3 Προϋνία Δεξιά 622128
RC1533 3 Προϋνία Αριστερά 622129
RC9042 4 Ώλκυθρο Φαρδύ 279140
RC1530 Πρόφτερα Δεξιά 4 τρ. 619172
RC1531 Πρόφτερα Αριστερά  4 τρ. 619173

Δείτε επίσης