Υνία και ανταλλακτικά για άροτρα KVERNELAND No 6-9

Κωδικός προϊόντος: KVERNELAND6-9
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟ. ΕΙΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ORIGINAL ΚΩΔΙΚΟΣ
RC0983 1 Προϋνία Δεξιά 053090
RC0983S 1 Προϋνία Αριστερά 063090
RC1001 2 Υνιά 14’’ Δεξιά 073002
RC1001S 2 Υνιά 14’’ Αριστερά 073003
RC1002 2 Υνιά 16’’ Δεξιά 073004
RC1002S 2 Υνιά 16’’ Αριστερά 073005
RC1003 2 Υνιά 18’’ Δεξιά 073006
RC1003S 2 Υνιά 18’’ Αριστερά 073007
RC1012 3 Φτερά Δεξιά 073286
RC1012S 3 Φτερά Αριστερά 073287
RC1013 4 Φτερά Δεξιά Νο 9 073290
RC1013S 4 Φτερά Αριστερά Νο 9 073291
RC1014 7 Πρόφτερα Δεξιά 2 τρ. 073250
RC1014S 7 Πρόφτερα Αριστερά 2 τρ. 073251
RC1015 8 Πρόφτερα Δεξιά 3 τρ. 073256
RC1015S 8 Πρόφτερα Αριστερά 3 τρ. 073257
RC0984 12 Μαχαίρια Υνίων Δεξιά 073091
RC0984S 12 Μαχαίρια Υνίων Αριστερά 073092
RC1016 13 Προέκταση φτερών Δεξιά 053387
RC1016S 13 Προέκταση φτερών Αριστερή 053388
RC1005 14 Παράφτερα Δεξιά 073300
RC1005S 14 Παράφτερα Αριστερά 073301
RC1006 15 Βάση παράφτερου Δεξιά 073310
RC1006S 15 Βάση παράφτερου Αριστερή 073311
RC1007 18 Ώλκηθρα κοντά 073608
RC1008 19 Ώλκηθρα μακρυά 073608

Δείτε επίσης