Νύχι καρδιά

Κωδικός προϊόντος: 040503
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΤΡΥΠΩΝ

307011

Νύχι καρδιά 130x10 45-65

Δείτε επίσης