Νύχι καρδιά

SKU: 040503
CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

HOLE

DISTANCE

307011

Νύχι καρδιά 130x10 45-65

See also