Ελατήρια πιέσεως

SKU: 040529
CODE DIMENSIONS(mm)

ΕΚ-100

113-26-7

See also