Νύχι χελιδόνι τύπου ΕΒΑΚ

SKU: 040505
CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

HOLE

DISTANCE

307013

Νύχι χελιδόνι τύπου ΕΒΑΚ 170x10 40

See also