Νύχι διπλής καρδιάς

SKU: 040506
CODE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

HOLE

DISTANCE

305002

Νύχι διπλής καρδιάς 140x15 45-75

See also