Ράουλα καλλιεργητών

SKU: 040527
CODE LENGHT (mm) CHARACTERISTICS
BAL-80 800 Με άξονα

BAL-90 900
BAL-110 1100
BAL-130 1300
BAL-140 1400
BAL-150 1500
CODE DESCRIPTION

BAL-1001

Βέργα οδοντωτή 1m

BAL-1002

Αστερίας ράουλων

BAL-1003

Κουζινέτο μονό ράουλων

BAL-1004

Κουζινέτο διπλό ράουλων

BAL-1005

Καπάκι Κουζινέτων

See also